Dr. Michael Mitchell

Mike Mitchell je profesorem na Oakland University v Rochestru ve státě Michigan, kde působí jako vedoucí sborových aktivit a zároveň sbormistr tří univerzitních sborů. Navíc vede absolventské programy sbormistrovství, sborové literatury a dirigování stejně jako populární letní kurzy rockové hudby.
Kromě svého angažmá na univerzitě je Dr. M. Mitchell umělecký vedoucí Detroitského koncertního sboru a zároveň od roku 2005 hostující dirigent záhřebského Akademického sboru Ivana Gorane Kovacice. Se svými sbory Mike Mitchell získal mnohá mezinárodní ocenění jako například vítězství na Mezinárodních sborových hrách a podnikl četná turné, jak v rámci USA, tak v zahraničí.
Díky tomu, že je M. Mitchell znám jako dynamický a výrazný dirigent a učitel hostoval u mnoha sborů, vedl festivaly, kurzy a semináře (kterých bylo přes 250) napříč celými Spojenými státy. Mimo jiné také dirigoval sbory při koncertních turné the Rolling Stones a Sarah Brightman.
Na počátku své hudební kariéry studoval sbormistrovství, hudební pedagogiku a hlasovou techniku na Texaské univerzitě v Austinu, doktorát si poté doplnil na University of Missouri-Kansas City Conservatory, kde spolupracoval s legendárním profesorem a dirigentem Ephem Ehlym. Mezi další jeho učitele se řadí např. Andre Thomas, Patrick Gardner, John Silantien a další. Dr. Mike Mitchell je členem Americké asociace sbormistrů.

M. Mus. Tristan Meister

Tristan Meister  je německý sbormistr a dirigent získal první hudební vzdělání ve sboru Limburger Domsingknaben působícím v  místní proslulé katedrále. Studoval sbormistrovství a dirigování na Vysoké škole múzických umění v Mannheimu. Na své alma mater v Mannheimu  stejně jako na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem  spolupracuje jako vyučující a sbormistr. Je zakladatelem sboru Voxcapella Limburg, stejně jako semi-profesionálního sboru Vox Quadrata, dále se věnuje dirigování Beethovenova sboru v Ludwigshafenu, Komorního sboru ve Wormsu, mládežnickému sboru Jugendchorhochtaunus a chlapeckému sboru Cantus Juvenum.

Se svými sbory pravidelně získává mezinárodní ocenění jako například to za nejlepší dirigentský výkon na soutěži v bulharské Varně. Kromě svých sborových aktivit spolupracuje s Filharmonií v Baden-Badenu, Filharmonií spolkové země Porýní Vestfálsko a dalšími profesionálními institucemi.

Mgr. Čeněk Svoboda, Ph. D.

Od založení v roce 2005 je kmenovým členem Collegia 1704 a spolupracuje také se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Doulce memoire a dalšími. Krom toho jako sbormistr vede pražský soubor staré hudby Collegium 419, orientovaný na historicky poučenou interpretaci, a liberecký studentský soubor Cum decore při Gymnáziu F.X. Šaldy. V roce 2005 obdržel národní sbormistrovskou cenu.

Čeněk Svoboda pochází z Liberce, kde studoval obor housle na ZUŠ a soukromě sólový zpěv u profesorky Svatavy Šubrtové. V Praze vystudoval na pedagogické fakultě UK obor sbormistrovství ve třídě Mgr. Marka Valáška.

Tam také působí jako doktorand, vyučuje dějiny hudby a věnuje se disertační práci na téma autentická interpretace staré vokální hudby.

Mgr. art. Janka Rychlá

Vystudovala konzervatoř v Žilině a dirigování na VŠMU v Bratislavě. V minulosti působila jako sbormistryně a umělecká vedoucí Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave a současně také jako korepetitorka a sbormistryně Slovenského filharmonického zboru. Dnes je dirigentkou a uměleckou vedoucí sboru Pressburg Singers, se kterým pravidelně koncertuje na pódiích na Slovensku, v Česku a po celé Evropě.

 

Mgr. Jaroslav Brych – Umělecký ředitel

Jaroslav Brych je uměleckým ředitelem Musica Orbis Prague Choir Festival. Mezi lety 1996 a 2004 byl hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru. V současnosti vede Foersterovo komorní pěvecké sdružení, spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Komorní filharmonií Pardubice a dalšími českými orchestry. Vedle dirigentské a sbormistrovské činnosti učí na HAMU, konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Konzervatoři Pardubice.