Marek Valášek

vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu I. symfonii a v roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. V roce 2006 hostoval v litevském Vilniusu a v japonském Kjótu.  V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí.

 

Luboš Hána

studoval sbormistrovství a hudební výchovu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem, kde nyní působí jako odborný asistent.
Kromě sboru Ventilky Jirkov vede také univerzitní sbor NONA. Oba zmíněné sbory pod jeho vedením získaly mnohá ocenění na mezinárodních festivalech. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. Je zakladatelem festivalu Jirkovský písňovar, který je zaměřen na sborovou populární hudbu.

 

 

Alena Tichá

Na pedagogické fakultě vystudovala Čj-Hv a na HAMU sólový zpěv. V letech 1974 – 2019 působila na katedře Hudební výchovy PedF UK v Praze jako odborný asistent a paralelně s tím od r. 1993 po dobu 18 let vyučovala hudební výchovu na základní škole s rozšířenou HV, kterou v Brandýse nad Labem založila. Zde vedla i dětský pěvecký sbor. Současně na ZUŠ externě vyučovala sólový zpěv.

Odborně se zabývá tématikou výuky a metodiky hlasové výchovy. Pro děti hudebně a pěvecky zaostávající vypracovala specifickou metodiku, kterou lze v základu využít i při práci s dospělými tzv. nezpěváky. Od r. 1993 dosud vede v ČR a na Slovensku kurzy pro pedagogy, a na konzervatořích vyžádané přednášky na téma Moderní metody ve výuce zpěvu. Opakovaně je oslovována s požadavkem na vedení workshopů a přednášek na pedagogických fakultách v ČR, na Slovensku a na vysokých hudebních školách v Polsku.

Alena Tichá je vyhledávaným hlasovým poradcem pěveckých sborů všech věkových kategorií v celé ČR. Jako zkušený porotce se účastní pěveckých a sborových soutěží. Publikuje články a knížky o hlasové výchově zejména dětí.