5.-6. listopadu 2022

Letošní Musica Orbis GLORIA 2022 se uskuteční v Sále Martinů na HAMU.

Podmínky

  • soutěžní i nesoutěžní kategorie
  • libovolný repertoár
  • časový limit 15 minut (včetně příchodu a odchodu)

Podrobné podmínky naleznete v sekci PODMÍNKY

Program

SOBOTA 5. listopadu 2022

  • Zahájení festivalu
  • Soutěžní i nesoutěžní vystoupení sborů
  • Festivalový koncert
  • Zpětná vazba od odborné poroty
  • Slavnostní vyhlášení výsledků

NEDĚLE 6. listopadu 2022

  • Hudební doprovod mše v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
  • Plavba po Vltavě se slavnostním rautem

Podrobný program naleznete v sekci PROGRAM

Porota

MAREK VALÁŠEK

LUBOŠ HÁNA

ALENA TICHÁ

Více o porotě naleznete v sekci POROTA

Registrace

Závaznou přihlášku vyplňte zde.