Přihlášky na Musica Orbis Gloria přijímáme do 30. září 2024.

Do 2 týdnů po přihlášení, prosím, uhraďte registrační poplatek.

TERMÍN FESTIVALU 8.-10. listopadu 2024
REGISTRACE OTEVŘENA OD 1. května 2024
REGISTRACE OTEVŘENA DO 30. září 2024
ZASLÁNÍ REPERTOÁRU A PARTITUR 15. října 2024
REGISTRAČNÍ POPLATEK 400 Kč za účastníka
300 Kč za účastníka v kategorii A1, B1

Registrační poplatek musí být zaplacen do 14 dnů po obdržení faktury, nejdéle tak do 15.10. 2024.
Sbormistr a doprovod je zdarma.

Registrační poplatek je nevratný.

Přihláška na MUSICA ORBIS GLORIA

Ovlivňuje výši registračního poplatku.
*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.
Název, Adresa, IČO

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO MUSICA ORBIS GLORIA 2024:

I. KATEGORIE

Přihlásit se mohou všechny neprofesionální dětské a dospělé sbory, sbormistr může být profesionál.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Kategorie A – Neomezený repertoár

Dětské sbory (do 16 let)*
A2 – Smíšené sbory
A3 – Ženské sbory
A4 – Mužské sbory
A5 – Vokální soubory

Kategorie B – Nesoutěžní

B1 – Dětské sbory (do 16 let)*
B2 – Dospělé sbory

*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.

II.PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžní kategorie (A)

 • Sbory musí provést alespoň 1 skladbu a capella
 • Ostatní skladby volného výběru v libovolném pořadí
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaná!
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)
 • Sbory, které nedodrží tyto časové limity, mohou ztratit až 2 body.

Nesoutěžní kategorie (B)

 • Libovolný program a capella či s doprovodem
 • Nesoutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)

 

III. OBECNÉ PODMÍNKY

 • Za sbor je považováno těleso, ve kterém zpívá minimálně 15 zpěváků.
 • Za vokální soubor je považováno těleso, ve kterém zpívá méně než 15 zpěváků.
 • Pro přihlášení je nutné vyplnit registrační formulář do 30.9.2024
 • Účastnické sbory jsou povinny zaslat sadu partitur (PDF) soutěžních skladeb a aktuální fotografii sboru a fotografii dirigenta (ne menší než 2000 pixelů) nejpozději do 15. října 2024.
 • Registrační poplatek 400Kč/ os. (300Kč/účastník v kategorii A1, B1) musí být zaplacen do 14.dnů po registraci sboru, nejdéle tak do 15.10. 2024. Registrační poplatek je nevratný.
 • Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních i nesoutěžních skladeb s kopií partitur do 15.10.2024.
 • Pro doprovodný zpěv mše v katedrále sv. Víta je nutná skladba duchovního charakteru. Název skladby sbory zašlou organizátorovi festivalu spolu s ostatními partiturami do 15.10.2024. Organizátor zašle souborům notový materiál skladby, která zazní jako společná píseň na závěr mše.
 • Každý sbor bude mít 10 minutovou zvukovou zkoušku ve sále Martinů v přesně daný čas.
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být provedeno pouze akusticky.
 • Klavír bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení.
 • Hodnocení poroty bude založeno na 30 bodovém hodnotícím systému se začleněním do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
 • Sbory si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • Mimopražští účastníci si mohou vybrat jeden z festivalových balíčků s ubytováním na 1 či 2 noci.

 

IV. HODNOCENÍ

Výkony jednotlivých soutěžících sborů a jejich umístění v příslušném pásmu budou hodnoceny odbornou porotou složenou z uznávaných sbormistrů a dirigentů na sborový zpěv.

Dirigent každého sboru bude mít možnost zúčastnit se krátké hodnotící schůzky s porotci, kde mu bude poskytnuta zpětná vazba na vystoupení jeho tělesa. Toto platí pro soutěžní i nesoutěžní kategorie.

Soutěžní kategorie (A)

Porota hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

            a) Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.

            b) Interpretace – dynamika, tempo, barva, výstavba a frázování, stylovost interpretace atd.

            c) Dramaturgie soutěžního vystoupení

            d) Celkový umělecký dojem

Umístění dle bodového hodnocení:

25.00 – 30.00 Zlaté pásmo
20.00 – 24.99 Stříbrné pásmo
15.00 – 19.99 Bronzové pásmo
0.00 – 14.99 Čestné uznání

Vítězem kategorie se stává sbor, který v kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení. Absolutním vítězem přehlídky se stává těleso s nejvyšším bodovým ziskem napříč kategoriemi. Dle uvážení může porota udělit další speciální ocenění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě nepříznivé epidemiologické situace či nařízením vlády může být program festivalu omezen nebo může být odvolán. Pevně ovšem věříme, že se tentokrát již sejdeme naživo a společně rozezpíváme Prahu!

Choir

Kategorie festivalu Musica Orbis GLORIA 2024

Kategorie A – Neomezený repertoár

 • Dětské sbory (do 16 let)*
 • A2 – Smíšené sbory
 • A3 – Ženské sbory
 • A4 – Mužské sbory
 • A5 – Vokální soubory

Kategorie B – Nesoutěžní

 • B1 – Dětské sbory (do 16 let)*
 • B2 – Dospělé sbory