SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO MUSICA ORBIS GLORIA 2024:

TERMÍN FESTIVALU 8.-10. listopadu 2024
REGISTRACE OTEVŘENA DO 30. září 2024
ZASLÁNÍ REPERTOÁRU A PARTITUR 15. října 2024
REGISTRAČNÍ POPLATEK 400 Kč za účastníka
300 Kč za účastníka v kategorii A1, B1

 

I. KATEGORIE

Přihlásit se mohou všechny neprofesionální dětské a dospělé sbory, sbormistr může být profesionál.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

Kategorie A – Neomezený repertoár

Dětské sbory (do 16 let)*
A2 – Smíšené sbory
A3 – Ženské sbory
A4 – Mužské sbory
A5 – Vokální soubory

Kategorie B – Nesoutěžní

B1 – Dětské sbory (do 16 let)*
B2 – Dospělé sbory

*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.

II.PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžní kategorie (A)

 • Sbory musí provést alespoň 1 skladbu a capella
 • Ostatní skladby volného výběru v libovolném pořadí
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaná!
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)

Nesoutěžní kategorie (B)

 • Libovolný program a capella či s doprovodem
 • Nesoutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)

 

III. OBECNÉ PODMÍNKY

 • Za sbor je považováno těleso, ve kterém zpívá minimálně 15 zpěváků.
 • Za vokální soubor je považováno těleso, ve kterém zpívá méně než 15 zpěváků.
 • Pro přihlášení je nutné vyplnit registrační formulář do 30.9.2024
 • Registrační poplatek (viz tabulka výše) musí být zaplacen do 14.dnů po registraci sboru, nejdéle tak do 15.10.2024. Registrační poplatek je nevratný.
 • Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních i nesoutěžních skladeb s kopií partitur do 15.10.2024.
 • Pro doprovodný zpěv mše v katedrále sv. Víta je nutná skladba duchovního charakteru. Název skladby sbory zašlou organizátorovi festivalu spolu s ostatními partiturami do 15.10.2024. Organizátor zašle souborům notový materiál skladby, která zazní jako společná píseň na závěr mše.
 • Každý sbor bude mít 10 minutovou zvukovou zkoušku v Koncertním sále Pražské konzervatoře v přesně daný čas
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být provedeno pouze akusticky.
 • Klavír bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení.
 • Hodnocení poroty bude založeno na 30 bodovém hodnotícím systému se začleněním do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
 • Sbory si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • Mimopražští účastníci si mohou vybrat jeden z festivalových balíčků s ubytováním na 1 či 2 noci.

 

IV. HODNOCENÍ

Výkony jednotlivých soutěžících sborů a jejich umístění v příslušném pásmu budou hodnoceny odbornou porotou složenou z uznávaných sbormistrů a dirigentů na sborový zpěv.

Dirigent každého sboru bude mít možnost zúčastnit se krátké hodnotící schůzky s porotci, kde mu bude poskytnuta zpětná vazba na vystoupení jeho tělesa. Toto platí pro soutěžní i nesoutěžní kategorie.

Soutěžní kategorie (A)

Porota hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

            a) Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.

            b) Interpretace – dynamika, tempo, barva, výstavba a frázování, stylovost interpretace atd.

            c) Dramaturgie soutěžního vystoupení

            d) Celkový umělecký dojem

Umístění dle bodového hodnocení:

25.00 – 30.00 Zlaté pásmo
20.00 – 24.99 Stříbrné pásmo
15.00 – 19.99 Bronzové pásmo
0.00 – 14.99 Čestné uznání

Vítězem kategorie se stává sbor, který v kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení. Absolutním vítězem přehlídky se stává sbor s nejvyšším bodovým ohodnocením napříč kategoriemi. Dle uvážení může porota udělit další speciální ceny.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě nepříznivé epidemiologické situace či nařízením vlády může být program festivalu omezen nebo může být odvolán. Pevně ovšem věříme, že společně rozezpíváme Prahu!

Choir

Kategorie festivalu Musica Orbis GLORIA 2024

Kategorie A – Neomezený repertoár

 • Dětské sbory (do 16 let)*
 • A2 – Smíšené sbory
 • A3 – Ženské sbory
 • A4 – Mužské sbory
 • A5 – Vokální soubory

Kategorie B – Nesoutěžní

 • B1 – Dětské sbory (do 16 let)*
 • B2 – Dospělé sbory

*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.