Třetí ročník festivalu Musica Orbis GLORIA byl velmi úspěšný! Uskutečnil se 3.5. listopadu 2023 v Koncertním sále Pražské konzervatoře. Celkem se zúčastnilo 13 sborů, které soutěžily ve 3 kategoriích a 3 sbory se zúčastnily v nesoutěžní kategorii.


Výsledky – Grand Prix

Český sbormistrovský sbor

A1 – Dětské sbory

Stříbrné pásmo

 • DPS Andromeda

A2 – Smíšené sbory

Zlaté pásmo

 • Český sbormistrovský sbor
 • Ondrášek

Bronzové pásmo

 • Hlahol Chomutov
 • Chorus Laneum

A3 – Ženské sbory

Zlaté pásmo

 • Vox Novus
 • Hostivický pěvecký sbor

Stříbrné pásmo

 • Ostravský dětský sbor
 • Harmonie Ladies

Bronzové pásmo

 • Faux Pas

B1 – Dětské sbory – nesoutěžní

 • DPS Skřivánek

B2 – Dospělé sbory – nesoutěžní

 • Skautský sbor Praha
 • Harmonie

Speciální ceny

 • Speciální cena Josefu Surovíkovi za dirigentský výkon: Český sbormistrovský sbor
 • Speciální cena Tomášovi Vránovi za klavírní doprovod: Ondrášek
 • Speciální cena za provedení skladby Here, I am, Lord: Hostivický pěvecký sbor
 • Speciální cena Petře Nové za dlouholetou systematickou práci a dramaturgii: Vox Novus
 • Speciální cena Matějovi Tomanovi za houslový doprovod: Vox Novus

Gratulujeme všem účastníkům a budeme se těšit za rok 8.-10. listopadu 2024