Registrace na Musica Orbis Prague Festival 2024

Registrace otevřena do 30. dubna 2024
Zaslání soutěžních partitur do 31. května 2024
Registrační poplatek 1 2000,- Kč (Early bird)2
3000,- Kč za soubor v 1 kategorii
1000,- Kč za každou další kategorii
For more information contact us at info@musicaorbis.com

1 Platí pouze pro české sbory, které jsou řádnými členy UČPS.

2 Registrace musí být zaslána do 31.1.2024.

Registrační formulář Musica Orbis Prague Festival 2024:

Název, Adresa, IČO (Na tyto údaje bude vystavena faktura.)
*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.
*Není zahrnuto v registračním poplatku.

Podmínky Musica Orbis Prague Festivalu 2024

Choir

Kategorie
Prague Festival 2024

Sborové soutěžní kategorie:

Kategorie A – Neomezený repertoár

 • A6 – Komorní sbory

Kategorie B – Duchovní repertoár

 • B1 – Dětské sbory (do 16 let1)
 • B6 – Komorní sbory

Kategorie C – Folklórní repertoár

 • C1 – Dětské sbory (do 16 let1)
 • C2 – Mládežnické sbory (do 21 let2)
 • C3 – Dospělé sbory
 • C4 – Komorní sbory

Kategorie D – Nesoutěžní

 • D1 – Dětské sbory (do 16 let1)
 • D2 – Mládežnické sbory (do 21 let2)
 • D3 – Dospělé sbory

 

Orchestrální soutěžní kategorie:

Kategorie E – Neomezený repertoár

 • E1 – Smyčcové orchestry
 • E2 – Komorní orchestry (s dechovými nástroji)
 • E3 – Dechové orchestry
 • E4 – Symfonické orchestry

Kategorie D – Nesoutěžní

 • D4 – Orchestry