Mgr. et Mgr. Marek Valášek, Ph. D.

vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu I. symfonii a v roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. V roce 2006 hostoval v litevském Vilniusu a v japonském Kjótu.  V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí.

Mgr. art. Janka Rychlá

Vystudovala konzervatoř v Žilině a dirigování na VŠMU v Bratislavě. V minulosti působila jako sbormistryně a umělecká vedoucí Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave a současně také jako korepetitorka a sbormistryně Slovenského filharmonického zboru. Dnes je dirigentkou a uměleckou vedoucí sboru Pressburg Singers, se kterým pravidelně koncertuje na pódiích na Slovensku, v Česku a po celé Evropě.

 

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Studoval sbormistrovství a hudební výchovu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem, kde nyní působí jako odborný asistent.
Kromě sboru Ventilky Jirkov vede také univerzitní sbor NONA. Oba zmíněné sbory pod jeho vedením získaly mnohá ocenění na mezinárodních festivalech. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. Je zakladatelem festivalu Jirkovský písňovar, který je zaměřen na sborovou populární hudbu.

 

Mgr. Jaroslav Brych – Umělecký ředitel

Jaroslav Brych je uměleckým ředitelem Musica Orbis Prague Choir Festival. Mezi lety 1996 a 2004 byl hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru. V současnosti vede Foersterovo komorní pěvecké sdružení, spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým smíšeným sborem, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Komorní filharmonií Pardubice a dalšími českými orchestry. Vedle dirigentské a sbormistrovské činnosti učí na HAMU, konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Konzervatoři Pardubice.