REGISTRACE OTEVŘENA DO 2. ŘÍJNA 2020

Sborové soutěžní kategorie:

Volný repertoár

A) Dětské sbory do 16 let*

B) Dospělé sbory

*10% sboristů může tuto věkovou hranici přesáhnout, nesmí však být starší 18 let.

Orchestrální soutěžní kategorie:

I.    Smyčcové orchestry
II.   Komorní orchestry (s dechovými nástroji)
III. Dechové orchestry
IV.  Symfonické orchestry

Sbory, orchestry a smíšená tělesa se mohou festivalu zúčastnit i nesoutěžně.

Registrace otevřena do 2. října 2020
Registrační poplatek 250 Kč za člena sboru/orchestru
 

Pro zájemce o ubytování nabízíme Festivalové balíčky na 1 nebo 2 noci.

Pro více informací nás kontaktujte na info@musicaorbis.com

Sborové soutěžní podmínky:

 • Sbory musí provést alespoň 1 skladbu a capella.
 • Je možné použití doprovodných nástrojů.
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru).
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaným zpestřením repertoáru.

Orchestrální soutěžní podmínky:

 • Soutěžní vystoupení se musí skládat alespoň ze 2 skladeb, ideálně z rozličných historických období a různého charakteru.
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 min (včetně příchodu a odchodu hráčů).
 • Soutěžní vystoupení může zahrnovat jednu sólovou skladbu s orchestrálním doprovodem.
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaným zpestřením repertoáru.

Obecné podmínky

 • Festival je určen pouze pro amatérské sbory a orchestry. Sbormistr a dirigent může být profesionálním hudebníkem.
 • Spolu s vyplněnou registrací sbor/orchestr dodá krátkou nahrávku vystoupení v podobě souboru či odkazu na YouTube. Nahrávka nesmí být více než 2 roky stará.
 • Registrační poplatek musí být zaplacen po registraci sboru. Registrační poplatek je nevratný.
 • Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních skladeb s partiturami do 9. října 2020.
 • Každý sbor či orchestr bude mít 10minutovou zvukovou zkoušku ve festivalovém sále.
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být provedeno pouze akusticky.
 • Piano bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení.
 • Hodnocení poroty bude založeno na 30 bodovém hodnotícím systému s členěním do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
 • Sbory a orchestry si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • Mimopražští účastníci si mohou vybrat jeden s festivalových balíčků s ubytováním na 1 či 2 noci.
Young People
—

Prague