Přihlášky na Musica Orbis Gloria přijímáme do 15. října 2021.

Do 2 týdnů po přihlášení, prosím, uhraďte registrační poplatek.

 

REGISTRACE OTEVŘENA DO 15. října 2021
ZASLÁNÍ REPERTOÁRU A PARTITUR 31. října 2021
REGISTRAČNÍ POPLATEK 300 Kč za účastníka
250 Kč za studenta

Registrační poplatek 300 Kč/osoba (250 Kč/student) musí být zaplacen do 14 dnů po registraci sboru, nejdéle tak do 31.10. 2021.
Sbormistr a doprovod je zdarma.

Registrační poplatek je nevratný.

Přihláška na MUSICA ORBIS GLORIA


SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO MUSICA ORBIS GLORIA 2021:

I. KATEGORIE

Přihlásit se mohou všechny neprofesionální dětské a dospělé sbory, sbormistr může být profesionál.

Soutěžní kategorie – Dětské sbory

 • Soutěžní kategorie A (neomezený počet členů)
 • Nesoutěžní kategorie C (neomezený počet členů)

Soutěžní kategorie – Dospělé sbory

 • Soutěžní kategorie A – sbory smíšené(neomezený počet členů)
 • Soutěžní kategorie B – sbory stejnohlasé  (neomezený počet členů)

Nesoutěžní kategorie C – (bez omezení)

 

II.PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžní kategorie (A, B)

 • Sbory musí provést alespoň 1 skladbu a capella
 • Ostatní skladby volného výběru v libovolném pořadí
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaná!
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)

Nesoutěžní kategorie (C)

 • Libovolný program a capella či s doprovodem
 • Nesoutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru)

 

III. OBECNÉ PODMÍNKY

 • Pro přihlášení je nutné vyplnit registrační formulář do 15.10.2021
 • Registrační poplatek 300Kč/ os. (250Kč/student) musí být zaplacen do 14.dnů po registraci sboru, nejdéle tak do 31.10. 2021. Registrační poplatek je nevratný.
 • Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních i nesoutěžních skladeb s kopií partitur do 31.10.2021
 • Pro doprovodný zpěv mše v katedrále sv. Víta je nutná skladba duchovního charakteru. Název skladby sbory zašlou organizátorovi festivalu spolu s ostatními partiturami do 31.10.2021. Organizátor zašle souborům notový materiál skladby Dona Nobis, která zazní jako společná píseň na závěr mše.
 • Každý sbor bude mít 10 minutovou zvukovou zkoušku ve sále Martinů v přesně daný čas.
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být provedeno pouze akusticky.
 • Klavír bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení.
 • Hodnocení poroty bude založeno na 30 bodovém hodnotícím systému se začleněním do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
 • Sbory si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • Mimopražští účastníci si mohou vybrat jeden z festivalových balíčků s ubytováním na 1 či 2 noci.

 

IV. HODNOCENÍ

Výkony jednotlivých soutěžících sborů a jejich umístění v příslušném pásmu budou hodnoceny odbornou porotou složenou z uznávaných sbormistrů a dirigentů na sborový zpěv ve složení Mgr. et MgA. Marek Valášek, Ph.D., MgA. Tomáš Židek Ph.D. a PhDr. Luboš Hána, PhD.

Dirigent každého sboru bude mít možnost zúčastnit se krátké hodnotící schůzky s porotci, kde mu bude poskytnuta zpětná vazba na vystoupení jeho tělesa. Toto platí pro soutěžní i nesoutěžní kategorie.

Soutěžní kategorie (A, B)

Porota hodnotí bodově celkovou interpretační úroveň sboru dle kritérií:

            a) Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus.

            b) Interpretace – dynamika, tempo, barva, výstavba a frázování, stylovost interpretace atd.

            c) Dramaturgie soutěžního vystoupení

            d) Celkový umělecký dojem

Umístění dle bodového hodnocení:

25.00 – 30.00 Zlaté pásmo
20.00 – 24.99 Stříbrné pásmo
15.00 – 19.99 Bronzové pásmo
0.00 – 14.99 Čestné uznání

Vítězem kategorie se stává sbor, který v kategorii získal nejvyšší bodové ohodnocení. Absolutním vítězem přehlídky se stává těleso s nejvyšším bodovým ziskem napříč kategoriemi. Dle uvážení může porota udělit další speciální ocenění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě nepříznivé epidemiologické situace či nařízením vlády může být program festivalu omezen nebo může být odvolán. Pevně ovšem věříme, že se tentokrát již sejdeme naživo a společně rozezpíváme Prahu!

Choir

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – GLORIA:

Soutěžní kategorie – Dětské sbory

 • Soutěžní kategorie A (neomezený počet členů)
 • Nesoutěžní kategorie C (neomezený počet členů)

Soutěžní kategorie – Dospělé sbory

 • Soutěžní kategorie A – sbory smíšené(neomezený počet členů)
 • Soutěžní kategorie B – sbory stejnohlasé  (neomezený počet členů)

Nesoutěžní kategorie C – (bez omezení)