Přihlášky na Musica Orbis Prague Festival přijímáme do 30. dubna 2021.

Do 2 týdnů po přihlášení prosím uhraďte registrační poplatek.

Vaše soutěžní příspěvkytzn. hudební videonahrávku či fotoprezentaci a krátké video s představením Vašeho tělesa, partituru Vámi provedené skladby společně s krátkou biografií tělesa a současnou fotografií            zasílejte na adresu: info@musicaorbis.com  do 30. května 2021.

REGISTRACE OTEVŘENA DO 30. DUBNA 2021
ZASLÁNÍ VIDEO NAHRÁVEK DO 30. KVĚTNA 2021
REGISTRAČNÍ POPLATEK 1500 KČ ZA SBOR/ORCHESTR

Po registraci Vám bude zaslána faktura na částku 1500 Kč, kterou prosíme uhraďte do 2 týdnů po doručení. Při platbě prosím uveďte číslo faktury, jméno vašeho tělesa a místo působení.

Přihláška na online festival 2021

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ONLINE FESTIVALU 2021:

Soutěžní nahrávka musí splňovat tato kritéria:

– délka nahrané skladby nesmí přesáhnout 5 minut
– nahrávka by neměla být starší 2 let (pouze se souhlasem pořadatele)
– sbor/orchestr zašle kromě hudební nahrávky i krátké video, kde se představí. Rádi se zde dozvíme, jak se vaše těleso jmenuje, odkud pochází, případně další (možno i zábavné) zajímavosti.
– video musí být doručeno nejpozději 30. května 2021
– 19. června, kdy se náš virtuální festival zahájen, budou všechna přihlášená videa odvysílána. Předtím budou zpřístupněna na festivalovém YouTube kanálu k hodnocení a hlasování ostatními. Nejúspěšnější videonahrávka získá „Cenu publika MOPF“.

Technické podmínky nahrávky, které je nutno splnit, aby bylo možno se soutěže účastnit:

– všechna vida musí být natočena horizontálně s co nejvyšším možným rozlišením
– volba zařízení, na kterém bude nahrávka pořízena je na vás: videokamera, smartphone, GoPro, Zoom a další online nahrávací zařízení a programy jsou povoleny
– nejlepšího výsledku (po technické stránce dosáhnete) v HD rozlišení (1920 x 1080) při počtu 25 obrázků za sekundu. Akceptována budou ale i videa s nižším rozlišením.
– dbejte zejména na zvukovou kvalitu záznamu.

Registrační účastnický poplatek pro online verzi festivalu Musica Orbis 2021 je 1500,-Kč za sbor/orchestr. Na tuto částku vám po registraci bude zaslána faktura, kterou prosíme uhradit do 2 týdnů po jejím doručení. Při platbě prosím uveďte číslo faktury, jméno vašeho tělesa a místo působení.

Účast na MOPF 2021 bude platná při splnění níže uvedených podmínek:

– kompletní registrace na www.musicaorbis.com/registration
– délka hudební nahrávky nepřesáhne 5 minut
– nahrávka nebude starší 2 let
– kromě hudební nahrávky bude zasláno i krátké video představení vašeho tělesa
– obdržíme partitury na videu uvedených skladeb
– zaslána bude krátká biografie sboru či orchestru
– obdržíme fotografii vašeho sboru či orchestru spolu se seznamem těch, kdo jsou na nahrávce přítomni

Nahrávku je třeba odeslat nejpozději 30.05. 2021.
Všechny dokumenty prosím posílejte pokud možno digitálně na adresu: to info@musicaorbis.com
Vaše nahrávky budou hodnoceny renomovanou mezinárodní porotou. Každé účastnící se těleso obdrží důkladné hodnocení svého příspěvku.

GDPR – se všemi poskytnutými materiály je nakládáno podle směrnic GDPR. Fotografie a videonahrávky vytvořené pro potřeby festivalu, stejně jako nám zaslané osobní údaje budou použity pouze pro potřeby festivalu a nekomerční účely.
Soutěžní videa pro Online festival 2021 budou vysílána a zveřejněna na našich sociálních sítích.


SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO PODZIMNÍ FESTIVAL 2022:

SBOROVÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:

 • Sbory musí provést alespoň 1 skladbu a capella.
 • Je možné použití doprovodných nástrojů.
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru).
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaným zpestřením repertoáru.

ORCHESTRÁLNÍ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:

 • Soutěžní vystoupení se musí skládat alespoň ze 2 skladeb, ideálně z rozličných historických období a různého charakteru.
 • Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 min (včetně příchodu a odchodu hráčů).
 • Soutěžní vystoupení může zahrnovat jednu sólovou skladbu s orchestrálním doprovodem.
 • Skladba autora pocházejícího ze země sboru nebo od českého autora bude vítaným zpestřením repertoáru.

OBECNÉ PODMÍNKY

 • Festival je určen pouze pro amatérské sbory a orchestry. Sbormistr a dirigent může být profesionálním hudebníkem.
 • Spolu s vyplněnou registrací sbor/orchestr dodá krátkou nahrávku vystoupení v podobě souboru či odkazu na YouTube. Nahrávka nesmí být více než 2 roky stará.
 • Registrační poplatek musí být zaplacen po registraci sboru. Registrační poplatek je nevratný.
 • Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních skladeb s partiturami do 9. října 2020.
 • Každý sbor či orchestr bude mít 10minutovou zvukovou zkoušku ve festivalovém sále.
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být provedeno pouze akusticky.
 • Piano bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení.
 • Hodnocení poroty bude založeno na 30 bodovém hodnotícím systému s členěním do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.
 • Sbory a orchestry si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • Mimopražští účastníci si mohou vybrat jeden s festivalových balíčků s ubytováním na 1 či 2 noci.
Choir

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – online festival:

SBORY – VOLNÝ REPERTOÁR:

A) Dětské sbory do 18 let

B) Dospělé sbory

ORCHESTRY – VOLNÝ REPERTOÁR:

I.    Smyčcové orchestry
II.  Dechové orchestry
III. Smíšené soubory