Podmínky

Obecné podmínky

 • Festival je určen pouze pro amatérské sbory. Sbormistr může být profesionálním hudebníkem.
 • Věk účastníků není omezen, může být stanoven zvolenou kategorií.
 • Registrační poplatek musí být zaplacen do 15. března 2019. Registrační poplatek je nevratný.
 • Spolu s vyplněnou registrací sbor dodá krátkou nahrávku vystoupení v podobě souboru či odkazu na YouTube. Nahrávka nesmí být více než 2 roky stará.
 • Každý sbor bude mít 10minutovou zvukovou zkoušku.
 • Zvuková technika není povolena, celé vystoupení musí být pouze akustické.
 • Piano bude k dispozici jak ke zvukové zkoušce, tak při vystoupení pro všechny sbory.
 • Sbory s duchovním repertoárem, které budou mít zájem zúčastnit se mše v katedrále sv. Víta, se musí naučit skladby dané organizátorem. Skladby budou dodány nejpozději 3 měsíce před začátkem festivalu. Mše bude doprovázena na varhany.
 • Sbory si zajistí svou vlastní dopravu na své náklady.
 • Je nutné, aby si všechny sbory* vybraly jeden z cenových balíčků.

Pro soutěžní sbory

 • Jeden sbor může soutěžit maximálně ve dvou kategoriích.
 • Sbor musí vystoupit alespoň s jednou skladbou bez instrumentálního doprovodu.
 • Délka soutěžního programu nesmí přesáhnout 12 minut (max 15 minut s potleskem, příchodem a odchodem z pódia).
 • Partitury musí být zaslány organizátorovi s uvedením přesného pořadí skladeb.
 • Na konci festivalu porota vystaví oficiální certifikát na základě finálních výsledků sboru v soutěži.

Pro nesoutěžní sbory

 • Věk soutěžících a repertoár není limitován.
 • Organizátor vydá certifikát potvrzující účast v nesoutěžní kategorii festivalu.

 

*České a slovenské sbory mohou kontaktovat organizátora pro individuální nabídku.

Choir

Soutěžní
kategorie

Kategorie A

Neomezený repertoár

 • A1 – Dětské sbory (do 16 let)
 • A2 – Mládežnické sbory (do 26 let)
 • A3 – Dospělé sbory
 • A4 – Komorní sbory (max. 16 sboristů)

Kategorie B

Duchovní hudba

 • B1 – Dětské sbory (do 16 let)
 • B2 – Mládežnické sbory (do 26 let)
 • B3 – Dospělé sbory
 • B4 – Komorní sbory (max. 16 sboristů)

Kategorie C

Pop, Jazz, Spirituální hudba, Gospel

 • C1 – Dětské sbory (do 16 let)
 • C2 – Mládežnické sbory (do 26 let)
 • C3 – Dospělé sbory
 • C4 – Komorní sbory (max. 16 sboristů)

Kategorie D

Folklór

 • D1 – Dětské sbory (do 16 let)
 • D2 – Mládežnické sbory (do 26 let)
 • D3 – Dospělé sbory
 • D4 – Komorní sbory (max. 16 sboristů)